Giro tondo (giro) fuori scena

“Giro tondo (giro) fuori scena” – Cormorano